Grupo Espanor

CONeiX-NOS

Assegurances del Futur, Grupo Espanor

Grupo Espanor és una Agrupació d'Interès Econòmic de Corredors d'Assegurances, amb cobertura nacional, units pel ferme compromís de centrar-nos en el client i aportar valor als nostres socis. 

Grupo Espanor neix l'any 1998 fruit de la unió de forces i possibilitats d'un equip de corredories amb una àmplia experiència a les comunitats de Galícia i Astúries. Avui dia continuen sumant corredors associats amb criteri de volum, professionalitat i cobertura nacional, reduint costos i millorant la qualitat del servei. 

Ara és el moment d'unir recursos, d'innovar integrant-se per ser més grans. I Grupo Espanor vol ser un model d'integració de referència a la mediació professional d'assegurances, per qualitat i prestigi.  

CONSULTA AQUÍ LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

160000+
290000+
28M+
110M+

AVANTATGES ASSOCIATSCOBertura nacional

Grupo Espanor  opera en territori nacional, amb més de 25 corredories associades.Poder de negociAció

Força i gran capacitat de negociació amb les asseguradores i altres proveïdors.ReconEIXEMENT I PRESTIGI

Grup reconegut al sector per la serietat a l’hora de complir amb els seus compromisos.
TecnologIa / innovació

Tecnologia d’última generació per tal de reduir costos, optimitzar processos i augmentar les vendes.
Pla estratÈgiC

Inclou un projecte en desenvolupament per entrar, amb èxit, en la distribució per Internet.
Gran cartera de clients

Més de 160.000 clients, 298.771 pòlisses i 76 oficines són els pilars sobre els quals créixer junts.

Missió

La nostra missió és aportar valor als nostres socis en la seva activitat com a mediadors professionals d’assegurances, amb presència a tot el territori nacional.

Apostem per la generació d’acords amb empreses proveïdores (asseguradores i altres) que permetin als nostres socis optimitzar la gestió i els resultats de les seves empreses, i millorar la qualitat dels productes i serveis que ofereixen als seus clients.

A més, negociar protocols de col·laboració amb les companyies d’assegurances i altres entitats, així com desenvolupar productes asseguradors que permetin als nostres socis estar a la avantguarda en l’oferta final als seus clients.

Visió

Esdevenir l’Agrupació d’Interès Econòmic de referència per la qualitat de serveis en la mediació professional d’assegurances a Espanya.

Estar orientada 100% als nostres socis i, per extensió, als seus clients. Volem ser els millors, no els de major mida.

Valors

Persones: basem les nostres relacions en el respecte entre els socis.

Ètica: actuem amb professionalitat, integritat, moral, lleialtat entre els socis.
Responsabilitat: complim els acords amb els nostres proveïdors de productes i serveis.

Innovació: innovem junts per guanyar competitivitat. Aquest esperit innovador està present en tots els nostres socis.

Orientació al client: el client és el centre de la nostra actuació, el considerem el pilar fonamental del futur de les nostres empreses.